Voorbeeld: In het Schoolrapport correctie LG in figuur 5 is te zien dat deze school na correctie voor leerlinggewicht niet uitzonderlijk heeft gepresteerd op zowel de totale Eindtoets (de gecorrigeerde gemiddelde standaardscore) als op de hoofdonderdelen, met uitzondering van Rekenen-Wiskunde en Wereldoriƫntatie. Op deze onderdelen scoort de school duidelijk onder het gemiddelde.

Tot slot Ook na de hierboven genoemde correcties bestaan er nog verschillen tussen scholen. Het is dus niet mogelijk snelle en gemakkelijke conclusies te trekken over de kwaliteit van het onderwijs op basis van de Eindtoets. Wellicht zijn er meer factoren die van invloed zijn op de gemiddelde gecorrigeerde scores van uw school. De gemiddelde gecorrigeerde scores moeten dan ook in de eerste plaats worden gebruikt in het kader van schoolzelfevaluatie.

De waarden in dit voorbeeld kunnen afwijken van de waarden in de 'echte' rapportage.